02177351939    02177351939

 تورهای ترکیه 

 

همهوایی سفر با ايجاد پکيج ها و تورهاي متنوع و جذاب و با کمترين هزينه براي مسافرين نقش مهمي را در صنعت توريسم و جهانگردي ايفا نمايند.

استانبول

 کشور: ترکیه

 واحد پول: لیر

 معنی نام کشور : سرزمین ترکها

آنتالیا

 کشور: ترکیه

 واحد پول: لیر

 معنی نام کشور : سرزمین ترکها

کوش آداسی

 کشور: ترکیه

 واحد پول: لیر

 معنی نام کشور : سرزمین ترکها

ازمیر

 کشور: ترکیه

 واحد پول: لیر

 معنی نام کشور : سرزمین ترکها

مارماریس

 کشور: ترکیه

 واحد پول: لیر

 معنی نام کشور : سرزمین ترکها

بدروم

 کشور: ترکیه

 واحد پول: لیر

 معنی نام کشور : سرزمین ترکها