02177351939    02177351939

 تورهای تایلند 

 

همهوایی سفر با ايجاد پکيج ها و تورهاي متنوع و جذاب و با کمترين هزينه براي مسافرين نقش مهمي را در صنعت توريسم و جهانگردي ايفا نمايند.

بانکوک

 کشور: تایلند

 واحد پول: بات

 معنی نام کشور : سرزمین آزادگان

پوکت

 کشور: تایلند

 واحد پول: بات

 معنی نام کشور : سرزمین آزادگان

پاتایا

 کشور: تایلند

 واحد پول: بات

 معنی نام کشور : سرزمین آزادگان