02177351939    02177351939

 تورهای خارجی 

 

همهوایی سفر با ايجاد پکيج ها و تورهاي متنوع و جذاب و با کمترين هزينه براي مسافرين نقش مهمي را در صنعت توريسم و جهانگردي ايفا نمايند.

بگلراد

 کشور: صربستان

 واحد پول: دینار

 معنی نام کشور : سرزمین صرب ها