02177351939    02177351939

 تورهای خارجی 

 

همهوایی سفر با ايجاد پکيج ها و تورهاي متنوع و جذاب و با کمترين هزينه براي مسافرين نقش مهمي را در صنعت توريسم و جهانگردي ايفا نمايند.

مسکو

 کشور: روسیه

 واحد پول: روبل

 معنی نام کشور : قوم روس(مردم سفید)

سن پترزبورگ

 کشور: روسیه

 واحد پول: روبل

 معنی نام کشور : قوم روس(مردم سفید)