02177351939    02177351939

 هتل های داخلی 

 

همهوایی تور با ايجاد پکيج ها و تورهاي متنوع و جذاب و با کمترين هزينه براي مسافرين نقش مهمي را در صنعت توريسم و جهانگردي ايفا نمايند

 هتل آپارتمان پرهام مشهد

شاخه : هتل آپارتمان‎ Apartment Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان اخوند خراسانی
 • تعداد طبقه

  4
از  120000 هر نفر

جزئیات

 هتل منجی مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد ضلع جنوبی بازار رضا
 • تعداد طبقه

  2
از  300000 هر نفر

جزئیات

 هتل جواهر شرق مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا بین 6 و 8
 • تعداد طبقه

  3
از  200000 هر نفر

جزئیات

 هتل ستارگان مشهد

شاخه : هتل آپارتمان‎ Apartment Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا 5
 • تعداد طبقه

  3
از  260000 هر نفر

جزئیات

 هتل سروش مشهد

شاخه : هتل آپارتمان‎ Apartment Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان نواب صفوی
 • تعداد طبقه

  5
از  200000 هر نفر

جزئیات

 هتل تارا مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان شیرازی
 • تعداد طبقه

  3
از  250000 هر نفر

جزئیات

 هتل عماد مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان طبرسی
 • تعداد طبقه

  5
از  200000 هر نفر

جزئیات

 هتل قصر نیلی مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان آخوند خراسانی
 • تعداد طبقه

  3
از  300000 هر نفر

جزئیات

 هتل مدائن مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا بین 7 و 9
 • تعداد طبقه

  4
از  220000 هر نفر

جزئیات

 هتل دیپلمات مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد بلوار شهید کامیاب
 • تعداد طبقه

  7
از  220000 هر نفر

جزئیات

 هتل لاله مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان کوه سنگی
 • تعداد طبقه

  5
از  200000 هر نفر

جزئیات

 هتل ایران زمین مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا 8
 • تعداد طبقه

  2
از  250000 هر نفر

جزئیات

 هتل صاذقیه مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان خسروی نو
 • تعداد طبقه

  4
از  280000 هر نفر

جزئیات

 هتل سهند مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا2
 • تعداد طبقه

  4
از  250000 هر نفر

جزئیات

 هتل المپیا مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا 8
 • تعداد طبقه

  4
از  330000 هر نفر

جزئیات

 هتل اطلس مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا میدان بیت المقدس
 • تعداد طبقه

  7
از  250000 هر نفر

جزئیات

 هتل جواد مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  مشهد فلکه آب اول خیابان امام رضا
 • تعداد طبقه

  5
از  450000 هر نفر

جزئیات

 هتل فردوس مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا 8
 • تعداد طبقه

  3
از  290000 هر نفر

جزئیات

 هتل میثاق مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد بلوار وکیل آباد
 • تعداد طبقه

  6
از  200000 هر نفر

جزئیات

 هتل آپارتمان آیسان مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد امام رضا 5
 • تعداد طبقه

  4
از  200000 هر نفر

جزئیات

 هتل هفت آسمان مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  خیابان امام رضا دانش غربی
 • تعداد طبقه

  6
از  250000 هر نفر

جزئیات

 هتل گل گندم شباهنگ مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا 64
 • تعداد طبقه

  3
از  160000 هر نفر

جزئیات

 هتل آپارتمان افرا مشهد

شاخه : هتل آپارتمان‎ Apartment Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان شیرازی
 • تعداد طبقه

  4
از  220000 هر نفر

جزئیات

 هتل آپارتمان زمرد مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا1
 • تعداد طبقه

  5
از  200000 هر نفر

جزئیات

 هتل پردیسان مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد جنب پارک پردیسان
 • تعداد طبقه

  4
از  230000 هر نفر

جزئیات

 هتل سی برگ مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان احمد آباد
 • تعداد طبقه

  4
از  250000 هر نفر

جزئیات

 هتل رضویه مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا میدان بیت المقدس
 • تعداد طبقه

  2
از  290000 هر نفر

جزئیات

 هتل هاترا مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  خیابان امام رضا دانش غربی
 • تعداد طبقه

  6
از  200000 هر نفر

جزئیات

 هتل هما 1 مشهد

شاخه : هتل حومه شهر‎ Sub-urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان احمد آباد
 • تعداد طبقه

  5
از  300000 هر نفر

جزئیات

 هتل مشهد مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا میدان بیت المقدس
 • تعداد طبقه

  6
از  290000 هر نفر

جزئیات

 هتل میامی مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خابان امام رضا 35
 • تعداد طبقه

  4
از  200000 هر نفر

جزئیات

 هتل پارسه مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  خیابان دانش غربی
 • تعداد طبقه

  4
از  175000 هر نفر

جزئیات

 هتل پردیس مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام خمینی
 • تعداد طبقه

  5
از  180000 هر نفر

جزئیات

 هتل عرش مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد چهار راه دانش
 • تعداد طبقه

  6
از  180000 هر نفر

جزئیات

 هتل آپارتمان ملل مشهد

شاخه : هتل آپارتمان‎ Apartment Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا 1
 • تعداد طبقه

از  150000 هر نفر

جزئیات

 هتل هلیا مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا 8
 • تعداد طبقه

  6
از  150000 هر نفر

جزئیات

 هتل آپارتمان بشری مشهد

شاخه : هتل آپارتمان‎ Apartment Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان اندرزگو
 • تعداد طبقه

  4
از  260000 هر نفر

جزئیات

 هتل مدینه الرضا مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان شیرازی
 • تعداد طبقه

  6
از  320000 هر نفر

جزئیات

 هتل نور مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان خسروی نو
 • تعداد طبقه

  4
از  200000 هر نفر

جزئیات

 هتل تهران مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا 8
 • تعداد طبقه

  4
از  290000 هر نفر

جزئیات

 فردوسی مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد بلوار مدرس
 • تعداد طبقه

  8
از  200000 هر نفر

جزئیات

 ایران مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان خسروی
 • تعداد طبقه

  5
از  190000 هر نفر

جزئیات

 پارس مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  مشهد بلوار وکیل اباد
 • تعداد طبقه

  5
از  350000 هر نفر

جزئیات

 قصر طلایی مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  مشهد بین امام رضا 34 و 36
 • تعداد طبقه

  15
از  450000 هر نفر

جزئیات

 کیانا مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا2
 • تعداد طبقه

  5
از  300000 هر نفر

جزئیات

 توس مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد ابتدای خیابان شیرازی
 • تعداد طبقه

  5
از  460000 هر نفر

جزئیات

 سراج مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان طبرسی
 • تعداد طبقه

  5
از  165000 هر نفر

جزئیات

 پارمیدا مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد امام رضا24
 • تعداد طبقه

  5
از  170000 هر نفر

جزئیات

 آرمان مشهد

شاخه : هتل آپارتمان‎ Apartment Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد نواب صفوی بین نواب 12 و 16
 • تعداد طبقه

  5
از  355000 هر نفر

جزئیات

 رسالت مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد امام رضا8
 • تعداد طبقه

  7
از  290000 هر نفر

جزئیات

 بین المللی قصر

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان امام رضا بین امام رضا 14 و 16
 • تعداد طبقه

  5
از  420000 هر نفر

جزئیات

 الماس مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد بین امام رضا 4 و 6
 • تعداد طبقه

  4
از  290000 هر نفر

جزئیات

 سینور مشهد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  F.B
 • موقعيت

  مشهد خیابان 17 شهریور
 • تعداد طبقه

  15
از  350000 هر نفر

جزئیات

 مجلل درویشی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  خیابان امام رضا
 • تعداد طبقه

  10
از  650000 هر نفر

جزئیات

 هما2

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  خیابان خیام
 • تعداد طبقه

  5
از  250000 هر نفر

جزئیات

 نخل زرین

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  سایت نخل زرین
 • تعداد طبقه

  1
از  100000 هر نفر

جزئیات

 آرکا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  میدان جهاد قشم
 • تعداد طبقه

  3
از  150000 هر نفر

جزئیات

 کیمیا4

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان جهاد قشم
 • تعداد طبقه

  4
از  190000 هر نفر

جزئیات

 سما2

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار ازادگان قشم
 • تعداد طبقه

  3
از  200000 هر نفر

جزئیات

 ایران زمین

شاخه : هتل آپارتمان‎ Apartment Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار دریا
 • تعداد طبقه

  1
از  290000 هر نفر

جزئیات

 رویال

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  خیابان فلسطین قشم 4 راه پردیس
 • تعداد طبقه

  4
از  200000 هر نفر

جزئیات

 دیانا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار آزادگان قشم
 • تعداد طبقه

از  200000 هر نفر

جزئیات

 خلیج فارس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  ابتدای درگهان
 • تعداد طبقه

  4
از  220000 هر نفر

جزئیات

 بهشت

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  خیابان فلسطین
 • تعداد طبقه

  2
از  150000 هر نفر

جزئیات

 ارم

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  بلوار آزادگان قشم
 • تعداد طبقه

  2
از  390000 هر نفر

جزئیات

 آرام

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار ولیعصر قشم
 • تعداد طبقه

  4
از  200000 هر نفر

جزئیات

 رویان قائم

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار ساحل
 • تعداد طبقه

  2
از  250000 هر نفر

جزئیات

 لوتوس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان امیرکبیر
 • تعداد طبقه

  2
از  180000 هر نفر

جزئیات

 پانیذ

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار رودکی
 • تعداد طبقه

  3
از  250000 هر نفر

جزئیات

 گاردنیا

شاخه : هتل با فضاى بازمیانى‎ Atrium Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار هرمز
 • تعداد طبقه

  3
از  300000 هر نفر

جزئیات

 پارس نیک

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار دریا
 • تعداد طبقه

  2
از  350000 هر نفر

جزئیات

 سیمرغ

شاخه : هتل باسوئیت هاى یک طبقه هاى پراکنده‎ BungalowSuite Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جاده جهان
 • تعداد طبقه

  1
از  150000 هر نفر

جزئیات

 شباویز

شاخه : هتل باسوئیت هاى یک طبقه هاى پراکنده‎ BungalowSuite Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جاده جهان
 • تعداد طبقه

  1
از  290000 هر نفر

جزئیات

 ارم بزرگ

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار خیام
 • تعداد طبقه

  8
از  290000 هر نفر

جزئیات

 آنا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان امیرکبیر
 • تعداد طبقه

  2
از  280000 هر نفر

جزئیات

 تماشا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  خیابان رودکی
 • تعداد طبقه

  2
از  230000 هر نفر

جزئیات

 گراند

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بازار ونوس
 • تعداد طبقه

  3
از  250000 هر نفر

جزئیات

 آفتاب شرق

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میر مهنا
 • تعداد طبقه

  3
از  250000 هر نفر

جزئیات

 پارسیان

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان ساحل
 • تعداد طبقه

  2
از  250000 هر نفر

جزئیات

 آرامش

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار دریا
 • تعداد طبقه

  4
از  350000 هر نفر

جزئیات

 جام جم

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان امیرکبیر
 • تعداد طبقه

  3
از   هر نفر

جزئیات

 هلیا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار زیتون
 • تعداد طبقه

  4
از  320000 هر نفر

جزئیات

 سارا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار رودکی
 • تعداد طبقه

  4
از  320000 هر نفر

جزئیات

 آرامیس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان پردیس
 • تعداد طبقه

  4
از  380000 هر نفر

جزئیات

 هلیا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار ساحل
 • تعداد طبقه

  4
از  350000 هر نفر

جزئیات

 شایگان

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان پردیس
 • تعداد طبقه

  4
از  590000 هر نفر

جزئیات

 پارمیدا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان پردیس
 • تعداد طبقه

  5
از  390000 هر نفر

جزئیات

 سورینت صدف

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان امیرکبیر
 • تعداد طبقه

  2
از  480000 هر نفر

جزئیات

 فلامینگو

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان امیرکبیر
 • تعداد طبقه

  4
از  590000 هر نفر

جزئیات

 سورینت مریم

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان امیرکبیر
 • تعداد طبقه

  4
از  550000 هر نفر

جزئیات

 داریوش

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان داریوش
 • تعداد طبقه

  4
از  1350000 هر نفر

جزئیات

 شایان

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  اسکله تفریحی
 • تعداد طبقه

  4
از  1100000 هر نفر

جزئیات

 پارمیس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  H.B
 • موقعيت

  میدان پردیس
 • تعداد طبقه

  7
از  850000 هر نفر

جزئیات

 ایران

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان امیرکبیر
 • تعداد طبقه

  7
از  750000 هر نفر

جزئیات

 میراژ

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار دریا
 • تعداد طبقه

  6
از  690000 هر نفر

جزئیات

 مارینا پارک هتل

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  H.B
 • موقعيت

  بلوار مرجان
 • تعداد طبقه

  2
از  790000 هر نفر

جزئیات

 ترنج

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  H.B
 • موقعيت

  جاده جهان
 • تعداد طبقه

  1
از  2400000 هر نفر

جزئیات

 تعطیلات

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار حافظ
 • تعداد طبقه

  2
از  220000 هر نفر

جزئیات

 کورش

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان پردیس
 • تعداد طبقه

  10
از  460.000 هر نفر

جزئیات

 ویدا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بلوار موج
 • تعداد طبقه

  7
از  570.000 هر نفر

جزئیات

 لاروی کارون بیچ

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  KARON
 • تعداد طبقه

  7
از  154000 هر نفر

جزئیات