02177351939    02177351939

 هتل های خارجی 

 

همهوایی سفر با ايجاد پکيج ها و تورهاي متنوع و جذاب و با کمترين هزينه براي مسافرين نقش مهمي را در صنعت توريسم و جهانگردي ايفا نمايند.

 شرایتون بالی کوتا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  jalan pantai
 • تعداد طبقه

  3
از  210$ هر نفر

جزئیات

 هیلتون بالی ریزورت

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  raya
 • تعداد طبقه

  3
از  190$ هر نفر

جزئیات

 ملیا هتل بالی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  kawasan
 • تعداد طبقه

  2
از  170$ هر نفر

جزئیات

 اینایا پوتری بالی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  kawasan
 • تعداد طبقه

  2
از  170$ هر نفر

جزئیات

 آیودیا ریزورت بالی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  jalan pntai
 • تعداد طبقه

  3
از  170$ هر نفر

جزئیات

 گرند میراژ هتل بالی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  pratama
 • تعداد طبقه

  2
از  170$ هر نفر

جزئیات

 ل برسیوس هتل بالی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

 • تعداد طبقه

  2
از   هر نفر

جزئیات

 آنوایا بیچ ریزورت بالی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  kartika plaza
 • تعداد طبقه

  2
از  250$ هر نفر

جزئیات

  پاترا هتل بالی

شاخه : هتل باسوئیت هاى یک طبقه هاى پراکنده‎ BungalowSuite Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sout kuta beach
 • تعداد طبقه

  1
از  250$ هر نفر

جزئیات

  پاترا هتل بالی

شاخه : هتل باسوئیت هاى یک طبقه هاى پراکنده‎ BungalowSuite Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sout kuta beach
 • تعداد طبقه

  1
از  250$ هر نفر

جزئیات

 کوتا پارادیزو هتل

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  kartika plaza
 • تعداد طبقه

  4
از  180$ هر نفر

جزئیات

 وایت رز کوتا ریزورت

شاخه : هتل تمام سوئیت‎ Suite Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  legian st
 • تعداد طبقه

  2
از  190$ هر نفر

جزئیات

 رانی هتل بالی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  kartika plaza
 • تعداد طبقه

  2
از  150$ هر نفر

جزئیات

 توسیتا هتل

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  kartika plaza
 • تعداد طبقه

  2
از  150$ هر نفر

جزئیات

 نئو جلانتیک هتل

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  patih jelantik indonesia
 • تعداد طبقه

  1
از  95$ هر نفر

جزئیات

 تایتانیک بیچ لارا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  lara
 • تعداد طبقه

  8
از  150$ هر نفر

جزئیات

 آدالیا الیت لارا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  lara
 • تعداد طبقه

  5
از  150$ هر نفر

جزئیات

 پاپیلون آیچا آنتالیا

شاخه : هتل تمام سوئیت‎ Suite Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  belek
 • تعداد طبقه

  2
از  150$ هر نفر

جزئیات

 هتل بایا لارا آنتالیا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  lara
 • تعداد طبقه

  6
از  170$ هر نفر

جزئیات

 هتل فیم رزیدنس لارا و اسپا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  lara
 • تعداد طبقه

  5
از  160$ هر نفر

جزئیات

 هتل بلیس دیلاکس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  belek
 • تعداد طبقه

  5
از  150$ هر نفر

جزئیات

 هتل ریکسوز داون تاون آنتالیا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  city center
 • تعداد طبقه

  9
از  150$ هر نفر

جزئیات

 هتل شروود بریزس لارا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  lara
 • تعداد طبقه

  8
از  150$ هر نفر

جزئیات

 هتل اسپایس آنتالیا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  belek
 • تعداد طبقه

  3
از  150$ هر نفر

جزئیات

 هتل شروود دریم ریزورت

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  belek
 • تعداد طبقه

  2
از  95$ هر نفر

جزئیات

 هتل کایا بلک

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  belek
 • تعداد طبقه

  5
از  90$ هر نفر

جزئیات

 هتل گرانادا لاکچری

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  belek
 • تعداد طبقه

  6
از  110$ هر نفر

جزئیات

 هتل بلکنتی ریزورت کلاب

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  belek
 • تعداد طبقه

  6
از  90$ هر نفر

جزئیات

 هتل رامادا پلازا آنتالیا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  anyalya city center
 • تعداد طبقه

  10
از  95$ هر نفر

جزئیات

 هتل کلاب سرا الگانس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  lara
 • تعداد طبقه

  4
از  100$ هر نفر

جزئیات

 هتل اورنج کانتی ریزورت

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  ALL
 • موقعيت

  kemer
 • تعداد طبقه

  3
از  95$ هر نفر

جزئیات

 هتل کریستال واتر ورلد

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  belek
 • تعداد طبقه

  5
از  90$ هر نفر

جزئیات

 کندر هتل

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  ALL
 • موقعيت

  city center
 • تعداد طبقه

  10
از  65$ هر نفر

جزئیات

 هتل کارمیر ریزورت

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  ALL
 • موقعيت

  kemer
 • تعداد طبقه

  5
از  70$ هر نفر

جزئیات

 آرماس گل بیچ

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  ALL
 • موقعيت

  kemer
 • تعداد طبقه

  2
از  50$ هر نفر

جزئیات

 هتل لارا هادریانوس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  ALL
 • موقعيت

  anyalya city center
 • تعداد طبقه

  5
از  50$ هر نفر

جزئیات

 کراون پلازا جایپور

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sitapura -tonk road
 • تعداد طبقه

  4
از  80$ هر نفر

جزئیات

 مانسینگ جایپور

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sansar chandra road
 • تعداد طبقه

  6
از  65$ هر نفر

جزئیات

 ماری گلد جیپور

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  jaipur
 • تعداد طبقه

  5
از  45$ هر نفر

جزئیات

 جایپی پالاس

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  taj ganj
 • تعداد طبقه

  3
از  80$ هر نفر

جزئیات

 کلارک شیراز آگرا

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  taj road agra
 • تعداد طبقه

  7
از  60$ هر نفر

جزئیات

 اوتکارش ویلاز

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  fatehabad road agra
 • تعداد طبقه

  6
از  35$ هر نفر

جزئیات

 لی لا امبینس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  surajmal road delhi
 • تعداد طبقه

  7
از  85$ هر نفر

جزئیات

 کانتری این

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  east delhi
 • تعداد طبقه

  6
از  50$ هر نفر

جزئیات

 گلدن تولیپ چاتارپور دهلی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  city center
 • تعداد طبقه

  1
از  35$ هر نفر

جزئیات

 هالیدی این اکسپرس بلگراد

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  ruzveltova
 • تعداد طبقه

  6
از  65$ هر نفر

جزئیات

 حیات ریجنسی بلگراد

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  milentija popovica
 • تعداد طبقه

  10
از  90$ هر نفر

جزئیات

 کراون پلازا بلگراد

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  vladimira popovica
 • تعداد طبقه

  20
از  70$ هر نفر

جزئیات

 مرکور بلگراد

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  kneza misola
 • تعداد طبقه

  6
از  55$ هر نفر

جزئیات

 رادیسون بلو

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  vojvode
 • تعداد طبقه

  8
از  55$ هر نفر

جزئیات

 مارک

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  resavska
 • تعداد طبقه

  6
از  42$ هر نفر

جزئیات

 پراگ

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

 • تخلیه اتاق


 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

 • تعداد طبقه

از   هر نفر

جزئیات

 کنستانتین

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  marta12
 • تعداد طبقه

  5
از  45$ هر نفر

جزئیات

 کویین آستوریا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  milovana
 • تعداد طبقه

  5
از  47$ هر نفر

جزئیات

 مستر پرزیدنت گارنی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  karadjordjeva
 • تعداد طبقه

  7
از  45$ هر نفر

جزئیات

 رویال این

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  kralja petra
 • تعداد طبقه

  6
از  40$ هر نفر

جزئیات

 آبا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  krusevacka.vozdovac
 • تعداد طبقه

  6
از  40$ هر نفر

جزئیات

 یوگوسلاویا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  nikole tesle bulevar
 • تعداد طبقه

  5
از  35$ هر نفر

جزئیات

 رکس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sarajevska
 • تعداد طبقه

  4
از  29$ هر نفر

جزئیات

 کامپس ریور سیتی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  zemunski
 • تعداد طبقه

  2
از  24$ هر نفر

جزئیات

 ل مریدین استانبول

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بشیکتاش
 • تعداد طبقه

  20
از  69E هر نفر

جزئیات

 فیرمونت ماجکا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیشلی
 • تعداد طبقه

  30
از  95E هر نفر

جزئیات

 پارک حیات استانبول ماجکا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیشلی
 • تعداد طبقه

  5
از  95E هر نفر

جزئیات

 کی لان اینترنشنال

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بی اوغلو-تکسیم
 • تعداد طبقه

  18
از  ؟ هر نفر

جزئیات

 رافلز استانبول

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بشیکتاش
 • تعداد طبقه

  20
از  195E هر نفر

جزئیات

 شانگریلا هتل بسفور

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بشیکتاش
 • تعداد طبقه

  2
از  280e هر نفر

جزئیات

 فور سیزن بسفور

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بشیکتاش
 • تعداد طبقه

  2
از  215E هر نفر

جزئیات

 چیرگان پالاس کمپینسکی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بشیکتاش
 • تعداد طبقه

  2
از  164$ هر نفر

جزئیات

 سابنا

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  توپکاپی
 • تعداد طبقه

  4
از  16$ هر نفر

جزئیات

 کامفورت لایف

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  فاتیح
 • تعداد طبقه

  6
از  22$ هر نفر

جزئیات

 توپکاپی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  فندیق زاده -فاتیح
 • تعداد طبقه

  5
از  21$ هر نفر

جزئیات

 اوتومان سیتی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیشلی
 • تعداد طبقه

  5
از  21$ هر نفر

جزئیات

 گرند لیزا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بایزید-فاتیح
 • تعداد طبقه

  6
از  17$ هر نفر

جزئیات

 گرند میلان

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  ینی کاپی فاتیح
 • تعداد طبقه

  6
از  16$ هر نفر

جزئیات

 ری دل

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  فاتیح
 • تعداد طبقه

  4
از  12$ هر نفر

جزئیات

 گرند لیزا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  FATIH
 • تعداد طبقه

از  18$ هر نفر

جزئیات

 سابنا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  FATIH
 • تعداد طبقه

از  17$ هر نفر

جزئیات

 گرند میلان

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

 • تعداد طبقه

از  17$ هر نفر

جزئیات

 مونوپول

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  BEY OGLU
 • تعداد طبقه

از  20$ هر نفر

جزئیات

 بریستول

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  NEAR TAKSIM
 • تعداد طبقه

از  22$ هر نفر

جزئیات

 ماکس ول تکسیم

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  TAKSIM
 • تعداد طبقه

از  22$ هر نفر

جزئیات

 تکسیم تراس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  TAKSIM
 • تعداد طبقه

از  22$ هر نفر

جزئیات

 بای مرات کرون

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  TAKSIM
 • تعداد طبقه

از  24$ هر نفر

جزئیات

 سنترا گرند میریج

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  NAKLUA
 • تعداد طبقه

از  83$ هر نفر

جزئیات

 کیپ دارا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  NAKLUA
 • تعداد طبقه

از  60$ هر نفر

جزئیات

 زد ترو بیا د زین

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  NAKLUA
 • تعداد طبقه

از  60$ هر نفر

جزئیات

 میت بیچ

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  BEACH RODE
 • تعداد طبقه

از  58$ هر نفر

جزئیات

 رویال سیلایف

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  PRATUMNAK
 • تعداد طبقه

از  57$ هر نفر

جزئیات

 آماری اوشن

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  BEACH RODE
 • تعداد طبقه

از  55$ هر نفر

جزئیات

 دوسیت دانی

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

 • تخلیه اتاق


 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  BEACH RODE
 • تعداد طبقه

از  53$ هر نفر

جزئیات

 پالمان جی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  NAKLUA
 • تعداد طبقه

از  52$ هر نفر

جزئیات

 باراکوودا

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  2th RD
 • تعداد طبقه

از  52$ هر نفر

جزئیات

 نووتل پاتایا موداس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  NAKLUA
 • تعداد طبقه

از  49$ هر نفر

جزئیات

 گرند پلازوو

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  2th RD
 • تعداد طبقه

از  44$ هر نفر

جزئیات

 مرامار

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  BEACH RODE
 • تعداد طبقه

از  44$ هر نفر

جزئیات

 گاردن سیلایف

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  NAKLUA
 • تعداد طبقه

از  42$ هر نفر

جزئیات

 د زین

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  NAKLUA
 • تعداد طبقه

از  39$ هر نفر

جزئیات

 هریتیج

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  PRATUMNAK
 • تعداد طبقه

از  39$ هر نفر

جزئیات

 سنترا گرند

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  PRATUMNAK
 • تعداد طبقه

از  37$ هر نفر

جزئیات

 ولکام ورد

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  JOMTIEN
 • تعداد طبقه

از  36$ هر نفر

جزئیات

 آماری رزیدنس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  PRATUMNAK
 • تعداد طبقه

از  33$ هر نفر

جزئیات

 سیتروس گرند

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  NEAR WALKING
 • تعداد طبقه

از  29$ هر نفر

جزئیات

 هالی دی این

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  BEACH RODE
 • تعداد طبقه

از  60$ هر نفر

جزئیات

 سیام بی شور

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  NEAR WALKING
 • تعداد طبقه

از  47$ هر نفر

جزئیات

 رگال شانگهای

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  ling ling road
 • تعداد طبقه

  5
از  41$ هر نفر

جزئیات

 ای وان رویال

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  BEACH RODE
 • تعداد طبقه

از  45$ هر نفر

جزئیات

 مرکور اوشن

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  2th RD
 • تعداد طبقه

از  39$ هر نفر

جزئیات

 دیسکووری

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  2th RD
 • تعداد طبقه

از  36$ هر نفر

جزئیات

 لانگ بیچ

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  NAKLUA
 • تعداد طبقه

از  34$ هر نفر

جزئیات

 بای ویوو

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  2th RD
 • تعداد طبقه

از  34$ هر نفر

جزئیات

 بیجینگ وو هوان

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دونگ چنگ بیجینگ
 • تعداد طبقه

  13
از  40$ هر نفر

جزئیات

 وای

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  NAKLUA
 • تعداد طبقه

از  32$ هر نفر

جزئیات

 سناتور

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  NEAR WALKING
 • تعداد طبقه

از  28$ هر نفر

جزئیات

 سی سون 5

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  2th RD
 • تعداد طبقه

از  29$ هر نفر

جزئیات

 آیا بوتیک

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  BEACH RODE
 • تعداد طبقه

از  29$ هر نفر

جزئیات

 ای وان نیو

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  BEACH RODE
 • تعداد طبقه

از  29$ هر نفر

جزئیات

 نان یانگ کینگز گیت

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  زینگ هوا
 • تعداد طبقه

  21
از  23$ هر نفر

جزئیات

 شانگری لا

شاخه : هتل سوپر لوکس‎ Super Lux Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  ALL
 • موقعيت

  silom
 • تعداد طبقه

  13
از  100$ هر نفر

جزئیات

 ل بوا تاور کلاب

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  river side -silom
 • تعداد طبقه

  50
از  70$ هر نفر

جزئیات

 هیلتون بانکوک سوخومویت

شاخه : هتل بزرگ‎ Meca Hotel ‏‏

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  20
از  68$ هر نفر

جزئیات

 داسیت تانی

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  silom
 • تعداد طبقه

  15
از  55$ هر نفر

جزئیات

 پولمن

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

 • تخلیه اتاق


 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  silom
 • تعداد طبقه

از  48$ هر نفر

جزئیات

 اماری واتر گیت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  pathumwan
 • تعداد طبقه

  20
از  50$ هر نفر

جزئیات

 مونپیک سوخومویت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  20
از  46$ هر نفر

جزئیات

 رادیسون سوییت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  7
از  49 هر نفر

جزئیات

 آنانتارا ستورن

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sathorn
 • تعداد طبقه

  20
از  44$ هر نفر

جزئیات

 گرند سوخومویت

شاخه : هتل با فضاى بازمیانى‎ Atrium Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  10
از  42$ هر نفر

جزئیات

 ای تاس بانکوک

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  near nana
 • تعداد طبقه

از  42$ هر نفر

جزئیات

 رامادا پلازا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sathorn
 • تعداد طبقه

  12
از  41$ هر نفر

جزئیات

 برکلی

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  patunam
 • تعداد طبقه

  10
از  42$ هر نفر

جزئیات

 آوانی اتریوم

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  petchburi-patunam
 • تعداد طبقه

  20
از  35$ هر نفر

جزئیات

 بایوک اسکای

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

 • تعداد طبقه

  100
از  45$ هر نفر

جزئیات

 پارک پلازا هتل بانکوک

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  14
از  48$ هر نفر

جزئیات

 آرنوما گرند

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  patunam
 • تعداد طبقه

  17
از  43$ هر نفر

جزئیات

 سنتارا واتر گیت هتل بانکوک

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  patunam
 • تعداد طبقه

  20
از  39$ هر نفر

جزئیات

 هالیدی این سیلوم

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  silom
 • تعداد طبقه

  20
از  40$ هر نفر

جزئیات

 ویندسور سوئیت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  30
از  34$ هر نفر

جزئیات

 ماندارین سنتر پوینت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  rama 2
 • تعداد طبقه

  10
از  35$ هر نفر

جزئیات

 ایندرا ریجنت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  patunam
 • تعداد طبقه

از  32$ هر نفر

جزئیات

 مرکور ماکاسان

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  patunam
 • تعداد طبقه

  20
از  30$ هر نفر

جزئیات

 گالریا سوخومویت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  7
از  44$ هر نفر

جزئیات

 مونتین بانکوک

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  silom
 • تعداد طبقه

  7
از  31 هر نفر

جزئیات

 دی واری دیوا بالی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  7
از  26$ هر نفر

جزئیات

 ایستین ماکاسان

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  pathumwan
 • تعداد طبقه

از  26$ هر نفر

جزئیات

 گرند پرزیدنت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

از  27$ هر نفر

جزئیات

 پرینس پالاس

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  patunam
 • تعداد طبقه

از  25$ هر نفر

جزئیات

 رامادا د ما

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  pathumwan
 • تعداد طبقه

  15
از  26$ هر نفر

جزئیات

 آسپن سوئیت سوخومویت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

 • تعداد طبقه

  5
از  25$ هر نفر

جزئیات

 کینگستون

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  5
از  25$ هر نفر

جزئیات

 رویال پرزیدنت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  7
از  25$ هر نفر

جزئیات

 پرزیدنت پارک بانکوک

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  7
از  24$ هر نفر

جزئیات

 بانکوک پالاس

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  pathumwan
 • تعداد طبقه

  10
از  24$ هر نفر

جزئیات

 ادریاتیک بانکوک

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  patunam
 • تعداد طبقه

  10
از  24$ هر نفر

جزئیات

 هریتیج سیلوم

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  silom
 • تعداد طبقه

  10
از  23$ هر نفر

جزئیات

 سیتروس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  5
از  23$ هر نفر

جزئیات

 اومنی تاور

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  10
از  23$ هر نفر

جزئیات

 ما هتل

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  silom
 • تعداد طبقه

  5
از  21$ هر نفر

جزئیات

 اف ایکس ماکاسان هتل

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  patunam
 • تعداد طبقه

  4
از  22$ هر نفر

جزئیات

 میرامار هتل

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

 • تعداد طبقه

  5
از  19$ هر نفر

جزئیات

 تراول اوج

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sukhumvit
 • تعداد طبقه

  5
از  25$ هر نفر

جزئیات

 ای بیس نانا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

 • تخلیه اتاق


 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

 • تعداد طبقه

از  24$ هر نفر

جزئیات

 ای بیس ستورن

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sathorn
 • تعداد طبقه

  4
از  22$ هر نفر

جزئیات

 مای هتل

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  paratunam
 • تعداد طبقه

  4
از  17$ هر نفر

جزئیات

 دایموندکلیف

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  53$ هر نفر

جزئیات

 داسیت تانی

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  52$ هر نفر

جزئیات

 ویندهام گرند

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  49$ هر نفر

جزئیات

 اچ رزیدنس ستورن

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sathorn
 • تعداد طبقه

  4
از  155000 هر نفر

جزئیات

 کرست

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از   هر نفر

جزئیات

 پتونگ بی هیل

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  47$ هر نفر

جزئیات

 اچ 2 هتل ستورن

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  sathorn
 • تعداد طبقه

از  130000 هر نفر

جزئیات

 میلنیوم ریسورت

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  47$ هر نفر

جزئیات

 تاورن پالم بیچ

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  43$ هر نفر

جزئیات

 تاورن پالم بیچ

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  43$ هر نفر

جزئیات

 د هریتیج ستورن

شاخه : هتل مسکونى براى مهمانانى که اقامت طولانى دارند‎ Lodging Type Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  sathorn
 • تعداد طبقه

  5
از  130000 هر نفر

جزئیات

 تاورون بیچ ویلیج

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  43$ هر نفر

جزئیات

 گرند وست سند

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2017

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  42$ هر نفر

جزئیات

 گرند وست سند

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2017

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  42$ هر نفر

جزئیات

 فیشر من

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  36$ هر نفر

جزئیات

 اندامان امبریس

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2011

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  34$ هر نفر

جزئیات

 سنتارا ویلاس پوکت

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  34$ هر نفر

جزئیات

 اندامان بیچ سویت

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  30$ هر نفر

جزئیات

 اماری پوکت

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  77$ هر نفر

جزئیات

 نووتل ریسورت

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2006

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  45$ هر نفر

جزئیات

 نووتل وینتیج

شاخه : هتل تفریحى‎ Resort Hotel

تاریخ ساخت :2012

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پتونگ
 • تعداد طبقه

  7
از  44$ هر نفر

جزئیات

+