02177351939    02177351939

 تورهای خارجی 

 

همهوایی سفر با ايجاد پکيج ها و تورهاي متنوع و جذاب و با کمترين هزينه براي مسافرين نقش مهمي را در صنعت توريسم و جهانگردي ايفا نمايند.

تفلیس

 کشور: گرجستان

 واحد پول: لاری

 معنی نام کشور : مردم کشاورز

باتومی

 کشور: گرجستان

 واحد پول: لاری

 معنی نام کشور : مردم کشاورز