02177351939    02177351939

آنوایا بیچ ریزورت بالی

همهوایی سفر با ايجاد پکيج ها و تورهاي متنوع و جذاب و با کمترين هزينه براي مسافرين نقش مهمي را در صنعت توريسم و جهانگردي ايفا نمايند.



  • 2

    ( تعداد طبقه )




  • ( تعداد اتاق )


  • 14:00

    ( تحویل اتاق )


  • 12:00

    ( تخلیه اتاق )