02177351939    02177351939

 تورهای خارجی 

 

همهوایی سفر با ايجاد پکيج ها و تورهاي متنوع و جذاب و با کمترين هزينه براي مسافرين نقش مهمي را در صنعت توريسم و جهانگردي ايفا نمايند.

شانگهای

 کشور: چین

 واحد پول: یوان

 معنی نام کشور : نام قوم

هانگژو

 کشور: چین

 واحد پول: یوان

 معنی نام کشور : نام قوم

کوانژو

 کشور: چین

 واحد پول: یوان

 معنی نام کشور : نام قوم

پکن

 کشور: چین

 واحد پول: یوان

 معنی نام کشور : نام قوم

شنژن

 کشور: چین

 واحد پول: یوان

 معنی نام کشور : نام قوم