02177619751    02177619751

 تورهای خارجی 

 

همهوایی سفر با ايجاد پکيج ها و تورهاي متنوع و جذاب و با کمترين هزينه براي مسافرين نقش مهمي را در صنعت توريسم و جهانگردي ايفا نمايند.

وارنا

 کشور: بلغارستان

 واحد پول: لف

 معنی نام کشور : سرزمین قوم بلغار