02177619751    02177619751

 تورهای خارجی 

 

همهوایی سفر با ايجاد پکيج ها و تورهاي متنوع و جذاب و با کمترين هزينه براي مسافرين نقش مهمي را در صنعت توريسم و جهانگردي ايفا نمايند.

باکو

 کشور: آذربایجان

 واحد پول: منات

 معنی نام کشور : نگهبان آتش